2015-06-27

BARCELONA

Agur deneri! huna hemen Lime Citron lehiaketako 6garren erronka Nanat'ek proposaturik:

"Hondarrean ailatu zait erronka proposatzeko txanda! Espero dut ez nauzuela sobera gaixtoa atxemanen!!
Zuen hiria edo maite duzuen leku bat ilustratzea proposatzen dautzuet.
Ondoko esketxa segitu beharko duzue, zenbakiak eta pano bat ( argazkian izaten ahal da).Ez duzue kolore konbinaketarik segitu beharko, bainan kebekarrek urdina sartu beharko dute beren orrian, eta bertzeek gorria!! Azken kontsigna: ez dut lorerik nahi zuen sorkuntzan!!
Eta ez ahantz Lime Citron produktuak erabiltzea! Ez badituzue, hementxe urririk atxemanen dituzuen tanpoin numerikoak erabiltzen ahalko dituzuehttp://limecitron.com/numeriques_gratuites.html

Ondoko igarkizunak argituko dautzue zein den zuen orriari gehitu beharko diozuen elementua puntu gehigarria irabazi nahi izanez gero: erabiltzen ez ditugunean bata bertzeari kolatuak dire, bainan eszenan sartu behar dutenean, lauetan hirutan plegatzen dire dena bere lekuan atxiki dadin!!

Ongi pasa!!"

Bonjour! voici le défi #6 présenté par Nanat, membre de l'équipe créative Lime Citron.

"C'est enfin à mon tour de vous proposer un défi! J'espère que vous ne me trouverez pas trop méchante!
Je vous propose d'illustrer votre ville ou un lieu que vous aimez.
Vous devrez suivre le sketch que je vous présente ici, intégrer des chiffres et un panneau d'indication (il peut se trouver sur la photo). 
Pas de combinaison de couleurs à suivre, mais les Québécoises devront ajouter une touche de bleu à leur page et les autres devront ajouter une touche de rouge! Dernière consigne : je ne veux pas de fleur sur votre création!
Et on n'oublie pas d'utiliser les produits Lime Citron! Si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser les numériques gratuites disponible ici : http://limecitron.com/numeriques_gratuites.html

L'énigme suivante vous permettra également de découvrir l'élément que vous devez impérativement ajouter à votre page pour obtenir un point supplémentaire : Elles sont collées les unes sur les autres quand elles sont inutilisées, mais quand vient le temps d'entrer en scène, elles se plient en quatre trois pour que tout reste bien place! 

Amusez vous bien!"
4 iruzkin: