2012-07-04

SARITUA!!!

Egunon, duela zonbait egun sari hau ailatu zitzaitan!  liebster blog saria! sekulako ilusioa egin zautan, eta batez ere, bigarren aldia delakotz sari hau ematen dautatela!! lehenbizikoan Inma izan zen, eta huntakoan Céline!! Milesker biei nitaz pentsatzeagatik!!
Hola! fa uns dies que em va arribar aquest premi!! el liebster bloc! em va fer molta il·lusió, sobre tot perquè és la segona vegada que m'el donen!! La primera va esser l'Inma, i aquest cop la Céline!! Moltes gràcies a les dues per pensar en mi!!
Salut! il y a quelques jours j'ai reçu ce prix!! le prix liebster blog! je suis ravie, et surtout parce que c'est la deuxième fois que je le reçois!! d'abord de la part de Inma, et maintenant de la part de Céline!! Merci beaucoup pour penser à moi!!


Sari hau kate bat da, eta orai nik 200 jarraitzaile bainon guttiago dituzten 5 blog saritu behar ditut; beraz, nere saria 5 blog  hauendako:
Aquest premi és en cadena, i ara en toca a mi premiar a 5 blocs de menys de 200 seguidors. I el meu premi per:
Je dois retourner ce prix à 5 blogs de moins de 200 followers, et voilà mon prix pour:
                                                Alizia
                                                Karmele
                                                Maica
                                                Carmen

Zorionak!!!

1 iruzkin: